FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७९ २०७८/०७९ 06/09/2022 - 13:41 PDF icon karyasanchalyan nirdeshaka.pdf
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ । ७७/७८ 05/23/2021 - 11:04 PDF icon स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यले-पाउने-सुविधा.pdf
स्थानीय राजपत्र (आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७६) मिति : २०७६।०९।१९ गते ७७/७८ 01/19/2021 - 12:07 PDF icon राजपत्र शिक्षा ऐन 2076.pdf
सरसफई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 01/18/2021 - 16:17 PDF icon 1 फोहोरमला व्यवस्थापन तथा सरसफाई कार्यविधि, २०७६-१.pdf
सहकारी ऐन २०७७ ७७/७८ 01/13/2021 - 16:22 PDF icon सहकारी ऐन 2077.pdf
सहकारी संस्थाको विनियमको नमुना । ७७/७८ 12/13/2020 - 12:03 PDF icon अनुसुचि १६ सहकारी संस्था विनियमको नमुना.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका । ७७/७८ 11/02/2020 - 11:33 PDF icon गरिबी निवारणका लागि उदम विकास कार्यत्रःम निर्देशिका.pdf
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७६ ७७/७८ 10/09/2020 - 16:44 PDF icon सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका को कार्यालय को आधार.pdf
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 10/02/2020 - 12:42 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका.pdf
कृषक समूह गठन र पुनर्गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/02/2020 - 12:41 PDF icon कृषि समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf

Pages