ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७६ ७७/७८ 10/09/2020 - 16:44 PDF icon सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका को कार्यालय को आधार.pdf
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 10/02/2020 - 12:42 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका.pdf
कृषक समूह गठन र पुनर्गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/02/2020 - 12:41 PDF icon कृषि समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 10/02/2020 - 12:38 PDF icon अपाङता कार्यविधि.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट आ.व. २०७६।०७७ को सर्शत हस्तान्तरण मार्फत पठाइएको कार्यक्रमहरुको मार्गदर्शन (कृषि तर्फका) । ७७/७८ 09/24/2020 - 11:41 PDF icon कृषि तफ.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट आ.व. २०७६।०७७ को सर्शत हस्तान्तरण मार्फत पठाइएको कार्यक्रमहरुको मार्गदर्शन (पशु विकास तर्फका) । ७७/७८ 09/24/2020 - 11:39 PDF icon पशु विकास.pdf
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (प्रदेश नं. २) ७७/७८ 09/15/2020 - 11:54 PDF icon सेवा सुबिधा एन प्रमाणिकरणा.pdf, PDF icon स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यले-पाउने-सुविधा.pdf
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नबीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ७७/७८ 08/02/2020 - 16:22 PDF icon स्थानीय तहमा स्वास्थय संस्था दर्ता अनुमति तथा नबीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६.pdf
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/17/2020 - 12:34 PDF icon गाँउ सभा आर्थिक विधेयक २०७७।०७८.pdf
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ । ७६/७७ 06/27/2020 - 11:59 PDF icon karar bharna karyabidhi sakhuwanankarkatti.pdf

Pages