FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) एन, २०७७ ७७/७८ 10/23/2021 - 12:18 PDF icon सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) एेन, २०७७.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/23/2021 - 12:15 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाकाे शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७४ ७७/७८ 07/14/2021 - 12:21 PDF icon शहरी याेजना तथा भवन मापदण्ड २०७४.pdf
न्यायिक समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 12:23 PDF icon न्यायिक समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ । ७७/७८ 05/23/2021 - 11:04 PDF icon स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यले-पाउने-सुविधा.pdf
स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा हाते पुस्तिका २०७९/८० 04/23/2021 - 14:21 PDF icon स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा हाते पुस्तिका.pdf
स्थानीय राजपत्र (आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७६) मिति : २०७६।०९।१९ गते ७७/७८ 01/19/2021 - 12:07 PDF icon राजपत्र शिक्षा ऐन 2076.pdf
सरसफई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 01/18/2021 - 16:17 PDF icon 1 फोहोरमला व्यवस्थापन तथा सरसफाई कार्यविधि, २०७६-१.pdf
सहकारी ऐन २०७७ ७७/७८ 01/13/2021 - 16:22 PDF icon सहकारी ऐन 2077.pdf
सहकारी संस्थाको विनियमको नमुना । ७७/७८ 12/13/2020 - 12:03 PDF icon अनुसुचि १६ सहकारी संस्था विनियमको नमुना.pdf

Pages