FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ । ७७/७८ 05/23/2021 - 11:04 PDF icon स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यले-पाउने-सुविधा.pdf
स्थानीय राजपत्र (आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७६) मिति : २०७६।०९।१९ गते ७७/७८ 01/19/2021 - 12:07 PDF icon राजपत्र शिक्षा ऐन 2076.pdf
सहकारी संस्थाको विनियमको नमुना । ७७/७८ 12/13/2020 - 12:03 PDF icon अनुसुचि १६ सहकारी संस्था विनियमको नमुना.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका । ७७/७८ 11/02/2020 - 11:33 PDF icon गरिबी निवारणका लागि उदम विकास कार्यत्रःम निर्देशिका.pdf
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७६ ७७/७८ 10/09/2020 - 16:44 PDF icon सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका को कार्यालय को आधार.pdf
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 10/02/2020 - 12:42 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका.pdf
कृषक समूह गठन र पुनर्गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/02/2020 - 12:41 PDF icon कृषि समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 10/02/2020 - 12:38 PDF icon अपाङता कार्यविधि.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट आ.व. २०७६।०७७ को सर्शत हस्तान्तरण मार्फत पठाइएको कार्यक्रमहरुको मार्गदर्शन (कृषि तर्फका) । ७७/७८ 09/24/2020 - 11:41 PDF icon कृषि तफ.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट आ.व. २०७६।०७७ को सर्शत हस्तान्तरण मार्फत पठाइएको कार्यक्रमहरुको मार्गदर्शन (पशु विकास तर्फका) । ७७/७८ 09/24/2020 - 11:39 PDF icon पशु विकास.pdf

Pages