नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
सार्वजनिक लेखा परीक्षण फाराम । ७७/७८ 09/29/2020 - 13:38 PDF icon सार्वजनिक लेखा परीक्षण फाराम.pdf
करारको लागि दरखास्त फाराम । ७७/७८ 09/18/2020 - 13:35 PDF icon करारमा कर्मचारी भर्ना फारम.pdf
योजना सम्झाैता फारम ७७/७८ 11/05/2019 - 13:06 PDF icon योजना सम्झैता फारम.pdf
सामािजक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 19:09 PDF icon सासु.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम । ७५/७६ 08/03/2018 - 19:12 PDF icon सम्पित विवरण फारम.pdf
घर मिटर, सिंचाई मिटर बिजुली जडान सिफारिस निवेदन । ७५/७६ 08/03/2018 - 19:07 PDF icon कृषी.pdf
चार किल्ला प्रमाणित सिफारिश निवेदन । ७५/७६ 08/03/2018 - 19:03 PDF icon चार किला.pdf
घर नक्सा पास एवं अभिलेखिकरण / नियमत सम्बन्धमा । ७५/७६ 08/03/2018 - 18:59 PDF icon घर नकसा पास.pdf
घरबाटाे प्रमाणित सिफारिस निवेदन । ७५/७६ 08/03/2018 - 18:53 PDF icon घर वाटो.pdf