समता फाउण्डेशनले अावेदनका लागि अाहवान गरिएको सूचना सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: